Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Valtion koulukodit

Valtion koulukotien vapaat paikat

Koulukotiin tulo lähtee liikkeelle sosiaalityöntekijän yhteydenotosta, jonka jälkeen työntekijät neuvottelevat paikan soveltuvuudesta kyseiselle nuorelle. Tämän jälkeen nuori perheineen kutsutaan tutustumiskäynnille koulukotiin. Tällöin keskustellaan nuoren elämäntilanteesta, kerrotaan koulukodin toiminnasta ja tutustutaan tiloihin. Tavoitteena on luoda perusta hyvälle yhteistyölle, sitoutumiselle sekä yhteisymmärryksen saavuttamiselle.

Osasto

Perhekoti

Erityinen huolenpito

Muut paikat

                 

Sairila

3 vapaata paikkaa

Sairila

Ei vapaita paikkoja

Sairila

Ei vapaita paikkoja

Sairila

Ei vapaita paikkoja

                 
                 
 

Lagmansgården

Ei vapaita paikkoja

 

Lagmansgården

Ei paikkoja

 

Lagmansgården

Ei vapaita paikkoja

 

Lagmansgården

1 paikka Jälkihuolto

 
                 
                 
 

Liminka

Ei vapaita paikkoja

 

Liminka

Ei vapaita paikkoja

 

Liminka

Ei vapaita paikkoja

 

Liminka

Ei vapaita paikkoja

 
                 
                 
 

Sippola

Ei vapaita paikkoja

 

Sippola

Ei paikkoja

 

Sippola

Vapautumassa 1 paikka 08/2017

Vapautumassa 4 paikkaa 09/2017

 

Sippola

2 paikkaa Jälkihuolto

 
                 
                 
 

Vuorela

Vapautumassa 1 tyttöpaikka 08/2017

 

Vuorela

Ei paikkoja

 

Vuorela

Avataan 04/2018

 

Vuorela

Ei vapaita paikkoja

 
                 
Osastopaikat

Kodinomaisilla osastoilla aikuinen on aina läsnä. Nuorilla on mahdollisuus peruskoulun suorittamiseen ja monipuolisiin vapaa-ajan harrasteisiin. Sijoitukseen johtavia syitä saattavat olla esimerkiksi käyttäytymishäiriöt, mielenterveysongelmat, päihderiippuvuus, runsaat poissaolot koulusta tai oppimis- ja keskittymisvaikeudet. Hoito- ja kasvatustyötä tehdään riittävästi resursoidun ja moniammatillisen työryhmän voimin.

Perhekotipaikat

Perhekodeissa nuori saa perhemallin elämälleen ja omaa yksilöllisyyttään tukevan hoito- ja kasvuympäristön. Perhekodin vanhemmat ovat hoito- ja kasvatusalan ammattilaisia. Työ tapahtuu koulukodin tukemana. Kotien elämä koostuu normaaleista arjen rutiineista, koulunkäynnistä, vapaa-ajan toiminnasta ja yhdessä elämisestä.

Erityisen huolenpidon paikat

Erityisen huolenpidon osastot toimivat omassa rauhassa, erillään koulukodin muiden osastojen arjesta. Hoito soveltuu muun muassa aggressiivisten, karkailevien, levottomien sekä päihde-, huume- tai mielenterveysongelmista kärsivien nuorten hoitoon. Hoito- ja kasvatustyötä tehdään riittävästi resursoidun ja moniammatillisen työryhmän voimin. Toiminnan avainsanoja ovat arjen rakenne, koulunkäynti ja aikuisen tuki.

Muut paikat

Itsenäistymisyksikkö

Itsenäistymisyksiköt on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat aikuisten tukea ja ohjausta täysi-ikäisyyden lähestyessä ja jotka eivät vielä ole valmiita itsenäiseen asumiseen. Itsenäistymisyksiköiden tavoitteena on tukea nuorta hänen omassa elämänhallinnassaan ja antaa valmiuksia itsenäiseen asumiseen. Itsenäistymisyksikössä ohjaajat ovat läsnä ympärivuorokautisesti.

Jälkihuolto

Valtion koulukodit tarjoavat lastensuojelun jälkihuoltopalveluita 18 vuotta täyttäneille nuorille. Jälkihuoltopalveluissa nuorella on tukihenkilö, joka ohjaa ja tukee nuorta esimerkiksi taloudellisten asioiden, opiskeluun liittyvien asioiden ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.