TUOREITA JA AJANKOHTAISIA tutkimuksia

Tutkimuksia

Vuoden 2017 aikana on käynnissä useita Valtion koulukotien toimintaan liittyviä tutkimuksia. Sairilan koulukodin johtaja Assi Kukkonen valmistelee oman työnsä ohessa kasvatussosiologian alaan sijoittuvaa väitöskirjatutkimusta koulukotien toiminnan ja kasvatuskulttuurin kehittymisestä 1900- luvun alusta nykypäivään.

 

Nuorisotutkimusverkoston tutkijatohtori Elina Pekkarisen nuorten lastensuojelukokemuksia selvittävään tutkimukseen on haastateltu Valtion koulukotiin sijoitettuina olleita nuoria.

 

THL:n erikoistutkija Marko Manninen on tekemässä rekisteritutkimukseen ”Koulukodin jälkeen” liittyvää haastattelututkimusta, jossa pyritään löytämään nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä suojaavia tekijöitä.

 

Vuonna 2017 käynnistyi myös viidessä maassa toteutettava ”Fact for Minors” (Fostering alternative care for troubled minors) EU-hanke. Hankkeessa kartoitetaan erityisesti ”vaihtoehtoisia” hoidollisia sijoitusmuotoja. Tavoitteena on tuottaa tietoa vallitsevista käytännöistä sellaisten nuorten sijaishuollon järjestämisessä, joilla on epäsosiaalisen käyttäytymisen lisäksi mielenterveyden häiriö. Valtion koulukotien Sairilan Keltainen talon yksikkö on mukana tässä tutkimuksessa.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sairilan koulukodin FA-projekti

Antti Heimonen, 20.11.-15.12.2017

 

Sairilan koulukodissa toteutettiin kuukauden mittainen FA-projekti marras-joulukuussa 2017. Fysioakustinen (FA) menetelmä on Yhdysvaltain lääkintöhallituksen (FDA) listaama hoitomenetelmä, jonka on todettu mm. vilkastuttavan verenkiertoa ja lymfanesteen virtausta, vähentävän lihasjännityksiä sekä lievittävän kiputiloja.  Fysioakustisessa-tuolissa (FA-tuoli)on erikoisvalmisteinen elektroniikka ja kaiuttimet, jotka tuottavat matalataajuista äänivärähtelyä. Äänivärähtely tuotetaan FA-tuolilla suoraan ihmiskehoon.

 

FA-laitteella voidaan ajaa joko rentouttavia tai eri tavoin aktivoivia ohjelmia asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Projektin toteuttamisesta vastasi Vibrac- hoitaja (II-taso) koulutuksen käynyt Antti Heimonen, joka työskentelee ohjaajana Sairilan koulukodissa.

 

Projektin tuloksista voit lukea tästä

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Valtiotason strategiaohjauksen kohdistuminen Valtion koulukoteihin

Päivi Kinnunen, Pro gradu 2017

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tutkimusraportti ”Kokemuksista voimaa” –hanke

Virpi Ropponen 2017

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Adult criminality among former residential school adolescents

Marko Manninen 2017

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Koulukoti muutoksessa. Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä.

Elina Pekkarinen 2017

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 110. Sarja: Kenttä.

 

 

Maksuttoman verkkojulkaisun voi ladata täältä

Kirjan voit tilata verkkokaupasta

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kokemuksista voimaa-hanke. Vanhemmat kehittämässä koulukodin toimintaa

Sari Kohtamäki

 

Lisätietoja: Kokemuksista voimaa-hanke. Vanhemmat kehittämässä koulukodin toimintaa

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Matalataajuista äänivärähtelyhoitoa Sairilan koulukodissa

Tapausselostus fysioakustisen tuolin käytöstä osana nuoren erityisen huolen-pidon jaksoa Jarru -yksikössä.

 

Antti Heimonen Lopputyö

Level II/vibrac-hoitaja

2015

VIBRAC–keskus

Eino Roiha -säätiö

 

Lisätietoja: Matalataajuista äänivärähtelyhoitoa Sairilan koulukodissa

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Lastensuojelusta aikuistuneiden nuorten kokemukset -Osahanke

Tutkija: VTT Elina Pekkarinen

Rahoitus: Suomen Akatemia (henkilökohtainen tutkijatohtorin kolmivuotinen rahoitus)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa – kohti tilaa ja kokemuksia

Päivi Känkänen, erityisasiantuntija

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

 

Lisätietoja: Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa – kohti tilaa ja kokemuksia

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste

Marko Manninen, tutkija

Mielenterveys ja päihdepalvelut -osasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

 

Lisätietoja: Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Koulukodin jälkeen: seurantatutkimus koulukotinuorista

Mika Gissler, Manu Kitinoja, Marko Manninen, Jaana Suvisaari

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion koulukodit

 

Lisätietoja: Julkaisut vuonna 2015

Synnytysterveys

Kuolleisuus

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa vaativassa erityisopetuksessa Itsesäätelytaitojen kehittäminen ja tulevaisuusorientaation vahvistaminen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin

Tutkija: Sirpa Koskinen

 

Lisätietoja:

Sirpa Koskisen väitöskirjan esittely

Sirpa Koskisen väitöskirja: Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka vaativassa erityisopetuksessa

 

© Valtion koulukodit 2018

Ulkoasu ja toteutus Dippi Design