SAIRILAN koulukoti

  • Etelä-Savossa
  • 31 sijaishuoltopaikkaa
  • erityistason laitoshoito: osastot Neitola tytöille ja Kartano pojille sekä Antinhovin osasto, joka on tarkoitettu itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille
  • erityisen huolenpidon yksikkö Jarru
  • vaativa laitoshoito: Keltainen talo I ja II sekä Hovitupa
  • Myllyjoen koulu
  • 70 sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaista

Sairilan henkilöstö koostuu erityisopettajista, avustajista, ohjaajista sekä hallinto- ja tukihenkilöstöstä.  Lisäksi Sairilassa työskentelee erityistyöntekijöinä psykologi, sosiaalityöntekijöitä ja sairaanhoitaja. Toiminnan tukena ovat viikoittain konsultoiva nuorisopsykiatrian erikoislääkäri sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

 

Sairilan erityisosaamista ovat erityinen huolenpito Jarru -yksikössä sekä vaativan laitoshoidon osastot; Keltaiset talot ja Hovitupa. Sairilassa toimii lisäksi kolme viisipaikkaista osastoa. Sairilan oma peruskoulu, Myllyjoen koulu on tärkeä osa koulukodin kuntouttavaa arkea. Erityisopettaja-avustaja työparit ovat yksilöllisen opetuksen asiantuntijoita. Retket, TET-jaksot ja toiminnallisuus ovat osa kouluyötä.

 

Sairilan alue käsittää asumisyksiköiden lisäksi lukuisia toiminnallisia vaihtoehtoja. Frisbeegolf-rata, yhteinen kerhotila Nuokku ja kuntosali ovat aktiivisessa käytössä. Musakämpässä tehdään levyjä ja saadaan fysioakustista tuolihoitoa (FA). Iso osa nuorista harrastaa Mikkelin eri harrastevaihtoehdoissa.  Saimaan ranta tarjoaa lisäksi mahdollisuudet monipuoliseen harrastamiseen ja vapaa-ajan viettoon.  Päivittäin kokoonnutaan päärakennuksen ruokasaliin, jossa tarjotaan buffetlounas joka koulupäivä.

 

Sairilassa toteutetaan ART-ryhmätoimintaa kaikissa asumisyksiköissä. ART (aggression replacement training) on menetelmä, jonka avulla nuori voi harjoitella valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen. Sairilassa jokainen nuori saa yksilöllistä ja tavoitteellista kasvatusta, hoitoa ja opetusta; nuoren omaryhmän muodostavat nuoren lisäksi omaohjaaja, omaopettaja ja erityistyöntekijä. Toiminta pyritään pitämään selkeänä, ennakoitavana ja yksinkertaisena sekä luomaan turvalliset kasvun puitteet nuorelle. Tavoitteena on hyvä ja avoin yhteistyö nuoren perheen kanssa. Sairilassa perheillä on mahdollisuus vierailuun ja yöpymiseen vierasasunnoissa. Sairilan koulukoti järjestää säännöllisesti perheleirejä. Sairilassa sijoitettuna olleita nuoria osallistuu yhdessä työntekijöiden kanssa aktiivisesti valtion koulukotien valtakunnalliseen kokemusasiantuntijatoimintaan. Lisäksi aikuisten ja nuorten yhteistyöfoorumi pohtii, kehittää ja suunnittelee yhteisiä asioita, jotka linkittyvät koulukodin arkeen.

© Valtion koulukodit 2019

Ulkoasu ja toteutus Dippi Design