Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Valtion koulukodit

Valtion koulukotien palvelut

Koulukodin palvelut ovat laaja-alaisia. Ne vastaavat monenlaisiin lapsen ja nuoren tarpeisiin eri elämän vaiheissa. Palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa yhdistyvät huolenpito, hoito, kasvatus ja opetus.

Koulu

Koulukodissa on oma peruskoulu. Koulunkäynti tapahtuu pienryhmässä ja erityisopettajien lisäksi koulussa työskentelee koulunkäyntiavustajia. Koulunkäyntiä tuetaan monin erilaisin keinoin asumisyksiköiden sekä moniammatillisen tiimin toimesta. Koulunkäynti sujuukin yleensä hyvin, koska yksilöllisellä opetuksella on mahdollista poistaa oppimisen esteitä, tukea oppilaan omia vahvuuksia ja löytää uusia voimavaroja. Näin kaikki suorittavat oppivelvollisuutensa loppuun.

Osastohoito

Osastosijoitus on tarkoitettu nuorille, jotka hyötyvät vahvarakenteisesta ja moniammatillisesta toimintaympäristöstä. Osasto on kodinomainen, turvallinen ja jokaisella nuorella on oma huone. Nuorelle on tarjolla paljon harrastusmahdollisuuksia. Toimintatavat ovat yksilöllisiä, yhteisöllisiä, perhekeskeisiä ja ne edistävät nuoren tavoitteiden mukaista eheytymistä. Lisäksi tavanomaisen terveydenhuollon lisäksi huolehdimme siitä, että nuori saa tarvittaessa psykiatrista hoitoa tai tutkimusta.

Erityinen huolenpito

”Lapselle voidaan sijaishuollon aikana, jos hänen erittäin tärkeä yksityinen etunsa sitä välttämättä vaatii, järjestää erityistä huolenpitoa vakavan päihde- tai rikoskierteen katkaisemiseksi tai kun lapsen oma käyttäytyminen muutoin vakavasti vaarantaa hänen henkeään, terveyttään tai kehitystään (Lsl 71 §)”. Tavoitteena on lapsen hyvinvointia uhkaavan tilanteen pysäyttäminen, vakauttaminen ja arviointi. Sijoitus erityisen huolenpidon osastolle on määräaikainen, pisimmillään 90 vuorokautta. Moniammatillinen työryhmä arvioi jatkuvasti lapsen tilannetta. Erityinen huolenpito on resursoitu muita osastoja vahvemmin. Erityisen huolenpidon päätyttyä nuori siirtyy suunnitellusti hänelle sopivaan jatkopaikkaan.

Perhekoti

Perhekoti sopii lapsille, joiden kokonaistilanne on sellainen, että heitä on mahdollista kasvattaa kahden perhekotiohjaajan toimesta perhekotiympäristössä. Ne soveltuvat erityisen hyvin pitkiin sijoituksiin. Perhekodin elämä koostuu tavallisista arjen rutiineista, koulunkäynnistä, vapaa-ajan toiminnasta ja yhdessä elämisestä. Tiivis yhteistyö nuoren läheisiin on tärkeää. Perhekodilla on käytettävissään koko muun koulukotitoiminnan tuki.

Itsenäistymisharjoittelu

Itsenäistymisharjoittelu on suunnattu alle 18-vuotiaille nuorille, jotka ovat siirtymässä itsenäiseen elämään täysi-ikäisyyden lähestyessä. He asuvat koulukodin yhteydessä toimivassa yksikössä tai koulukodin asunnossa. Nuori saa tiivistä tukea aikuiselta vahvistaessaan itsenäiseen elämään tarvittavia taitojaan ja valmistautuessaan uusiin haasteisiin. Nuorelle tarjoutuu mahdollisuus suorittaa peruskoulu loppuun, jatkaa opintojaan ja hyödyntää harrastusmahdollisuuksia.

Jälkihuolto

Jälkihuolto on tarkoitettu yli 18-vuotiaille nuorille. Palvelupakettiin voidaan sopia erilaisia palveluja nuoren tarpeiden mukaan. Vaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi ohjauspalvelu, asuminen, erityistyöntekijöiden palvelut tai taloudellinen tuki.