Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Valtion koulukodit

Valtion koulukodit nuoren ja perheen tukena vaikeimmissakin elämäntilanteissa

Valtion koulukodit tuottavat lastensuojelun ja erityisopetuksen palveluita. Koulukodeista saa tukea kun tapahtumat lapsen, nuoren ja perheen elämässä ovat johtaneet turvattomuuteen, koulupoissaoloihin, ristiriitoihin, päihteisiin, rikoksiin, karkailuun ja kun tuntuu, että elämään tarvitaan mielenterveyttä suojaavia tekijöitä. Työskentelemme perheiden kanssa ja tuemme vanhemmuutta erilaisissa eteen tulevissa haasteissa.

Peruskoulun päättötodistus

Päättötodistuksen merkitys nuoren kehitystä ja valintamahdollisuuksia luovana sekä syrjäytymistä estävänä tekijänä on merkittävä. Koulukodissa säännöllinen koulunkäynti onnistuu ja oppimista tukevat arjen vakautuminen ja voimia antava vapaa-ajan vietto sekä harrastustoiminta.

Monipuolinen asiantuntijuus – kuntouttava kokonaisuus

Nuoren iänmukaisen kehityksen turvaamiseksi koulukodeilla on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen erityisasiantuntijoita sekä luotettavia yhteistyökumppaneita. Koulukotien palvelut muodostavat kuntouttavan kokonaisuuden, jolla voidaan tukea nuoren kehitystä aina aikuisuuteen saakka.

Myös työntekijöistä pidetään huolta

Osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ovat toimintamme tärkein voimavara. Valtion koulukodeissa työskenteleviltä edellytetään lainmukaista kelpoisuutta niin lastensuojelun kuin perusopetuksenkin tehtävissä. Erityistason työ koulukodeissa edellyttää myös erikoistumis- ja täydennyskoulutusta – työnohjauksen ohella työntekijöiden kouluttaminen onkin meille yksi laadukkaan ja kehittyvän työn tae. Työntekijöiden hyvinvointia tuetaan mm. Aslak- kuntoutuksella, tyky- toiminnalla sekä kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.

Hyvä valvonta takaa luotettavan toiminnan

Toimintaamme valvotaan hyvin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen (OPH) tulosohjaus, eduskunnan oikeusasiamiehen sekä sijoittajakuntien tarkastuskäynnit merkitsevät koulukodeille jatkuvaa toiminnan järjestämiseen ja lainmukaisuuteen liittyvää valvontaa. Koulukodeissa on käytössä sähköinen IMS- toiminnanohjausjärjestelmä, jolla itse pyrimme varmistamaan laadukkaan ja säädösten mukaisen toiminnan.

THL:n asettaman Valtion koulukotien ja Vanajan vankilan perheosaston johtokunnan keskeisenä tehtävänä on kehittää, valvoa ja yhteen sovittaa lastensuojeluyksiköiden toimintaa sekä tehdä aloitteita niiden tuloksellisuuden ja toimintaedellytysten parantamiseksi.